Typy elektrického podlahové vytápění

Při rozhodování o typu elektrického podlahového topení se nabízení tři možnosti. Lze vytápět topnými kabely, topnými rohožemi nebo topnými foliemi.

Topné kabely

Topné kabely pro podlahové topení jsou základním typem, který se využívá hojně v interiérech i exteriérech. Topné kabely nabízejí velice široké spektrum použití a díky tomu, že se teprve skládají do smyček, je možné je položit v různé hustotě a tím vytvořit různě velký výkon pro podlahové topení. Jsou to také právě topné kabely, které se mohou využívat pro ochranu potrubí před mrazem, neboť je lze kolem vedení omotat.

Topné rohože

Topné rohože jsou co do funkčnosti naprosto stejné jako topné kabely. Jsou to totiž topné kabely, které jsou pouze již zatočené do smyček v určité hustotě a zpevněné tkaninou. Díky tomu je již z výroby dán topný výkon, který mohou konkrétní topné rohože poskytnout. Jsou určeny pouze do interiéru. Jejich předností je snadná pokládka. Vzhledem k tomu, že se rohože jako tkanina v níž jsou smotané topné kabely, prodává po rolích a ty se pak jednoduše rozmotají po podlaze jako koberec, jde všechno rychle a hladce. Jak rohože, tak i topné kabely musejí být nějakým způsobem při pokládce zafixovány a vytvořena na nich rovná plocha pro podlahovou krytinu, proto se zalévají do betonu nebo se na ně dává alespoň stěrka či tmel.

Topné folie

Třetí možností jsou pak topné folie, které představují velice zajímavou alternativu. Jsou totiž také dostupné po rolích, takže pokládka je také snadná, ovšem jsou velice tenké a zcela rovné, takže není nutné na ně lít beton nebo používat stěrku či tmel. Na tloušťku mají pouze 0,4 mm a jsou vhodné také pro stropní vytápění, kde ale používá odlišný typ, který má jen 0,3 mm tloušťku.

Podlahové vytápění

Podlahové topení