Regulace a izolace podlahového topení

Pro správné fungování elektrického podlahového vytápění je nezbytně nutná kvalitní spodní tepelná izolace, která zabraňuje ztrátám tepla z topných kabelů nebo folií, ale také umožňuje rychlejší ohřev vnitřní podlahy v interiéru.

Standardně se jako izolace k podlahovému topení využívají desky z extrudovaného polystyrenu, které se pokládají do různých vrstev podlahy, v závislosti na použitém typu podlahového topení (kabely, rohože, folie, akumulační nebo přímotopné podlahové topení). Tyto polystyrenové desky bývají z obou stran opatřeny tvrdými vrstvami stěrky, které dělají zateplení odolnější.

U topných folií jsou jednou z vrstev, které tvoří podlahovou strukturu, podložky, které slouží jako pevná podkladová vrstva pro měkké podlahové krytiny.

Regulace podlahového topení

Potřeba regulovat intenzitu vytápění je jasná. Je ale nutné rozlišovat, zda používáte elektrické podlahové topení jako hlavní topný zdroj nebo pouze jako vedlejší pomocný zdroj ke zvýšení komfortu.

V obou případech je součástí podlahového topení sonda, která je propojená s termostatem. U hlavního zdroje vytápění se používají dva termostaty. Ten první kontroluje a hlídá teplotu podlahy a ten druhý pak teplotu vzduchu, přičemž právě teplota vzduchu je to hlavní. I v případě, že by termostat zaznamenal chladnou podlahu, ale teplota vzduchu by byla odpovídající nastavení, zůstalo by podlahové vytápění vypnuto. U podlahového vytápění, které je doplňkovým topným systémem, funguje pouze termostat měřící teplotu podlahy.

Podlahové vytápění

Podlahové topení